6-1-2020
Dhr. Harrie Maas, Eindhoven, 96 j.
20-02-2020
Dhr. Gerard van der Kruijs, Eindhoven, 87 j.

Wij wensen familie en naasten van de overledenen veel sterkte en troost toe.

Bestuur en Leden Seniorenclub DAF