WELKOM BIJ SENIORENCLUB DAF

De Seniorenclub DAF is als vereniging opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan het welzijn en de ontspanning van oud-medewerkers van DAF Trucks. Dit wordt verwezenlijkt door het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten gericht op  ontspanning, cultuur en gezellig samenzijn. Daar vallen ook onder alle sociale contacten met leden die aandacht nodig hebben, zoals bij ziekte, bij een huwelijksjubileum of bij overlijden

Als leden worden toegelaten alle personen die vanuit een voormalig of bestaand dienstverband met DAF Trucks gepensioneerd zijn. Het lidmaatschap omvat ook de partners van de DAF-gepensioneerden.

De leden betalen een zo laag mogelijke contributie per jaar en een zo laag mogelijke bijdrage in de kosten van de activiteiten, zoals de jaarlijkse busreis in augustus. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van DAF Trucks en van vroegere DAF-bestuurders.

Jaarlijks organiseren wij een dagreis en verder worden er ieder jaar activiteiten georganiseerd welke hoofdzakelijk plaatsvinden bij partycentrum “de Koning” in Mierlo-Hout gem. Helmond. Dit zijn de voorjaarsbijeenkomst, de najaarsbijeenkomst en soms een culturele middag of avond.

Eens per jaar (in februari) wordt een Algemene vergadering van de leden gehouden waar alle zaken van het afgelopen jaar besproken worden en de plannen voor het lopende jaar toegelicht worden; ook worden dan de bestuursleden gekozen.

 

Jan van de Moosdijk
Voorzitter/Sociale Contacten

Ingrid Wouden
Secretaris

DSC00580

Ben Otten

Penningmeester

DSC00580

Harry van Lipzig
Bestuurslid

Wim van Doorn
Ledenadministratie

                                     Miriam Hoevenaars

                                       Interim penningmeester en Algemene zaken