Privacy Verklaring

Verklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er? De AVG versterkt de positie van de mensen van wie gegevens worden gebruikt of verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden beter beschermd. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt meer de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden.

Voor de verwerkingen persoonsgegevens heeft het bestuur van SENIORENCLUB DAF toestemming nodig van haar leden. De AVG stelt strengere eisen aan toestemming. SENIORENCLUB DAF moet u toestemming vragen voor het gebruik van uw gegevens; wij moeten ook kunnen aantonen dat we toestemming van de leden hebben om hun persoonsgegevens te verwerken en dat het voor de leden
gemakkelijk is om hun toestemming in te trekken.

Uw bekende persoonsgegevens bij SENIORENCLUB DAF:

Uw volgende persoonsgegevens zijn bij ons bekend, u heeft ze bij aanmelding voor het lidmaatschap afgegeven:

  • Voornaam.
  • Achternaam en eventueel tussenvoegsel.
  • Adres
  • Telefoonnummer thuis/partner.
  • Mobiel telefoonnummer.
  • E-mail adres
  • Geboortedatum
  • Voornaam partner
  • Huwelijksdatum
  • Bankrekening voor betaling contributie e.d.

Tevens staan er soms foto’s op onze website van leden van de SENIORENCUB DAF.

Hoe verwerkt en gebruikt SENIORENCLUB DAF deze gegevens vanaf 25 mei 2018:

De volgende gegevens worden alleen aan leden verstrekt en niet aan derden:

Voornaam, achternaam en evt. tussenvoegsel, telefoon thuis, telefoon mobiel en e-mailadres.

Deze dienen ten behoeven van de communicatie binnen de vereniging.

De volgende gegevens zijn alleen bekend bij het bestuur van SENIORENCLUB DAF en worden niet aan anderen verstrekt: Adres, geboortedatum, naam partner en nummer bankrekening.

Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van de vereniging, en voor communicatie tussen het bestuur van de SENIORENCLUB DAF en de leden.

Voor het op een andere manier verspreiden van aan SENIORENCLUB DAF gerelateerde foto’s wordt vooraf toestemming gevraagd.

Het bestuur van Seniorenclub DAF sluit met deze verklaring aan bij de methode die veel andere vergelijkbare verenigingen voor de AVG hebben toegepast: Wij leggen u deze verklaring, als bijlage bij de uitnodiging voor de Najaarsbijeenkomsten, schriftelijk voor. Als u daarop niet afwijzend of met opmerkingen reageert mogen wij veronderstellen dat u er mee instemt.

Harry van Lipzig,  voorzitter,  16-08-2018